• Kunnig support till våra kunder
  • Snabba leveranser
  • Stort eget lager
  • Frågor? Ring gärna: 0490-375 90

Kameraövervakning inom industri

Professionella kameror för industri och säkerhet har de senaste åren utrustats med alltmer avancerad mjukvara som även tolkar resultatet direkt i kameran helt utan fördröjning. En modern övervakningskamera har stöd för rörelsedetektering i olika grad. Det kan innefatta identifiering av enskilda objekt, detektering av förändringar i bilden eller automatisk följning av objekt i rörelse. Ett bra exempel kan vara att en kamera skall larma om ett paket ramlar av ett transportband vid en specifik position.  Allt detta görs direkt i kameran med möjlighet att interagera med passersystem, bokningssystem etc.

AI och bildanalys direkt i kameran

Vi kommer de närmaste åren se en stor ökning av professionella kameror med så kraftfull hårdvara att det är möjlighet att analysera bildresultatet direkt i kameran, bl.a. genom Artificiell Intelligens (AI). Detta möjliggör helt nya tillämpningar med ökad prestanda och minskad kostnad och komplexitet då behovet av specialanpassad programvara minskar.

Kontakta oss på Vitronic för att veta mer om dagens och framtidens smarta kameror.


Har du frågor? Hör av dig till oss!

Kameraövervakning inom industri

De senaste åren har professionella kameror för industri och säkerhet utrustats med alltmer avancerad mjukvara för kameraövervakning. Med hjälp av denna mjukvara kan kamerorna tolka resultatet direkt i realtid utan någon fördröjning. En modern övervakningskamera har olika funktioner för rörelsedetektering, inklusive identifiering av objekt, upptäckt av förändringar i bilderna och automatisk spårning av rörliga objekt. Ett praktiskt exempel är när en kamera kan larma om ett paket faller av ett transportband vid en specifik position. Alla dessa avancerade funktioner utförs direkt i kameran och kan även integreras med passersystem och bokningssystem.

Vi kommer att se en betydande ökning av professionella kameror inom kameraövervakning under de kommande åren. Dessa kameror kommer att ha kraftfull hårdvara som möjliggör analys av bildresultatet direkt i kameran med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Detta kommer att öppna upp för nya möjligheter med förbättrad prestanda samtidigt som kostnaderna och komplexiteten minskar, eftersom det inte längre krävs specialanpassad programvara.

Kontakta oss på Vitronic för att lära dig mer om dagens och framtidens smarta kameror för kameraövervakning.