• Kunnig support till våra kunder
  • Snabba leveranser
  • Stort eget lager
  • Frågor? Ring gärna: 0490-375 90

Vitronic förklarar - Vad är ONVIF?

”Vitronic förklarar” är en serie artiklar där vi förklarar olika aspekter inom kameraövervakning. Vi fokuserar på alltifrån generella trender inom branschen, aspekter att ta hänsyn till i sin kameraövervakning, till hur man nyttjar sitt system på bästa sätt.

Bakgrund

Alla stora tillverkare av IP-baserade övervakningsystem refererar till att man stödjer ONVIF, och ibland anges även olika profiler. Men vad är ONVIF egentligen och vad betyder det i praktiken att exempelvis en IP-baserad kamera har ONVIF-stöd? I den här artikeln reder vi ut vad ONVIF är, testar samt beskriver hur det kan vara viktigt i praktiken.

Vad är ONVIF

ONVIF är en förkortning av Open Network Video Interface Forum och är en öppet branschforum med syfte att underlätta utveckling och användning av en global öppen standard för kommunikation mellan IP-baserade säkerhetsprodukter. Forumet startades 2008 av Axis, Bosch och Sony men i dagsläget är alla stora tillverkare med och bidrar i utvecklingen av nya specifikationer samt tillhandahåller produkter som stödjer överenskomna specifikationer.

ONVIF-standarden är uppdelad i flera olika specifikationer, uppdelad på funktionsområden:

  • Profil S – Omfattar grundläggande funktionalitet för IP-baserade videosystem, såsom video/audio streaming, PTZ-styrning och aktivering av larm in- och utgångar.
  • Profil C – Omfattar grundläggande funktionalitet för IP-baserade passer- och säkerhetssystem, såsom styrning av dörrar, åtkomsthantering och hantering av händelser.
  • Profil G – Omfattar inspelning och åtkomst, inklusive sökning av inspelat videomaterial.
  • Profil Q – Omfattar enhetssökning (device discovery) samt configuration.
  • Profil A – Omfattar hämtning av status- och händelseinformation, relaterat till åtkomsthantering, roller, inloggningar etc.
  • Profil T – Utökad support för video streaming med moderna encoding format, såsom H.264 och H.265, alarmhändelser (ex. rörelesedetektering etc. Denna profil är dock inte släppt i sin slutgiltiga version ännu.

Man delar upp varje profil i Client (Hård- och mjukvara för att nyttja säkerhetsprodukter, såsom VMS-system) samt Device (Kameror etc.). Profilen omfattar en rad av funktioner som ska/kan stödjas. Varje funktion (ex. ”Recording Search”) specificeras vidare om den är Mandatory (Obligatorisk), Conditional (villkorlig) eller Optional (valfri) att implementera. En bra och smidig sammanfattning av profilerna och dess funktioner finns här: https://www.onvif.org/wp-content/uploads/2018/10/ONVIF_Profile_Feature_overview_v2-2.pdf

Mer om profiler finns att läsa på ONVIF:s officiella webbplats: https://www.onvif.org/profiles/

ONVIF i praktiken

Hur påverkar då ONVIF-samarbetet användningen av säkerhetsprodukter i praktiken? Jo, det möjliggör att man kan välja den bästa övervakningskameran, den bästa NVR:en eller den bästa VMS-programvaran för en viss uppgift (s.k,. best of breed) och samtliga enheter fungerar tillsammans. Dock bör nämnas att det finns funktionalitet hos de olika tillverkarna, ex. Dahuas molnlösning för enkelt åtkomst av kameror via internet, som inte täcks av de olika ONVIF-specifikationerna och därmed endast finns tillgänglig om man nyttjar säkerhetsprodukter från en och samma tillverkare.

En annan stor fördel med ONVIF är man som konsument inte behöver oroa sig för någon inlåsningseffekt på samma sätt som finns inom annan typ av tekniska produkter. Om man av någon anledning inte är nöjd med en tillverkare av säkerhetsprodukter så är det inte svårt att byta tillverkare utan att behöva byta ut befintliga kameror, NVR:er etc. vilket gör beroendet till enskilda tillverkare och leverantörer mindre.

Är du osäker på om din IP-kamera stödjer ONVIF, och i så fall vilken version kan vi tipsa om verktyget ONVIF Device Manager som finns att ladda ner på https://sourceforge.net/projects/onvifdm/. I verktyget söker du enkelt upp din enhet, loggar in och därefter kan se vilket stöd som finns samt, om möjligt, testa olika funktioner


Exempel på ONVIF

I filmen nedan visar vi hur enkelt det är att koppla samman en kamera från Vista CCTV till ett befintligt Dahua-system.

Vill du veta mer om ONVIF och vilka möjligheter som finns att koppla samman befintliga kameror, NVR:er etc med ny utrustning Kontakta oss gärna så berättar vi mer.