• Kunnig support till våra kunder
  • Snabba leveranser
  • Stort eget lager
  • Frågor? Ring gärna: 0490-375 90

Våra supportsidor

Vi sätter ett stort värde i att ge bästa tänkbara support till våra kunder. 

support@vitronic.se / Tel: 0490-375 90

Vårt ansvar som leverantör
Vitronics kvalitetsarbete är en grund för att upprätthålla våra kunders förtroende för vår förmåga att leverera driftsäkra övervakningssystem av erkänd hög kvalitet.

Kvalitetspolicy
Vi skall överträffa våra kunders förväntningar på levererad kvalitet avseende:

Produktkvalitet
Vårt val av fabrikanter och leverantörer präglas av långa relationer och våra produktval görs med hänsyn tagen till driftsäkerhet, hög tekniskt prestanda och tillgänglighet.

Driftssäkerhet
Vi levererar via vår utrustning en lösning på våra kunders önskemål om en övervakningsanläggning för kontinuerlig drift. 

Support
Vitronics personal skall vara tillgänglig och alla skall ansvara för att vår kvalitetspolicy efterlevs. Utbildningsnivån skall vara hög och samtliga supportärenden skall av kunden kunna förväntas få hög prioritet och en snabb lösning.

Personal
Samtlig personal skall löpande utbildas för att hålla en hög kunskapsnivå inom CCTV-branschen. Samtlig personal har lång erfarenhet inom CCTV-branschen och de företag vi samarbetar med, främst inom installationsområdet, har dokumenterad erfarenhet av CCTV-installation.

Egenkontroll
Flertalet elektronikprodukter funktionstestas i Vitronics lokaler i Västervik. Vi har sedan lång tid fastställda och beprövade rutiner för att förebygga att problem eller att fel upptäcks i samband med installation hos kund. Vid större leveranser kopplas enheter upp och funktioner kontrolleras och testas och protokollförs.

Produkter förmonteras i den omfattning våra kunder önskar. Samtliga leveranser är kompletta med tydliga och kompletta installationsanvisningar och tips för ett lyckat resultat. Personal finns alltid på plats för injustering och hjälp vid driftsättning om våra kunder önskar detta.

Reklamation RMA

För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt önskar vi att du fyller i formuläret nedan. Beskriv problemet så noga som möjligt samt om ni gjort någon form av felsökning själva. Vi sätter stor vikt vid att hantera alla reklamationsärenden med högsta prioritet.

Information vi önskar att ni tar med nedan är:

- Företagsnamn
- Beskrivning av anledning till reklamation
- Enhetens seriennummer


Reklamationsbegäran