• Kunnig support till våra kunder
  • Snabba leveranser
  • Stort eget lager
  • Frågor? Ring gärna: 0490-375 90

Vad är DORI och hur kan det användas vid design av ett kamerasystem?

DORI är en förkortning av "Detection, Observation, Recognition och Identification". Det är ett verktyg som används inom kameraövervakning för att mäta prestandan hos en övervakningskamera baserat på dess egenskaper, som upplösning, avstånd och objektiv.

Detection innebär att en kamera kan upptäcka att en person eller ett objekt finns i bild, men det kan vara svårt att se vad det är för något eller identifiera det korrekt.

Observation
innebär att en kamera kan ge tillräckligt med information för att se vad som händer i bilden, men det kan fortfarande vara svårt att identifiera objektet eller personen.

Recognition
innebär att en kamera ger tillräckligt med information för att identifiera objektet eller personen i bilden, men det kan vara svårt att urskilja detaljer.

Identification
innebär att en kamera ger tillräckligt med information för att identifiera objektet eller personen i bilden och även urskilja detaljer som kan vara användbara för identifiering.

DORI används som en standard för att bedöma en kameraövervaknings förmåga att detektera, observera, känna igen och identifiera objekt och personer i bilden. Det kan hjälpa till att välja den lämpligaste kameran för ett visst övervakningsbehov, baserat på de krav som ställs på detektion, observation, känneteckning och identifiering. DORI-värdena kan också användas för att på ett förståeligt sätt specificera krav på en övervakningsanläggning när det kommer till bildkvalitet / upplösning. 

För att kunna jämföra olika produkter utifrån DORI använder man enheten ppm som i detta fall står för pixel per meter. Pixel per meter är det antal pixlar som kamerabilden visar på en strecka av 1 meter. 

Enligt DORI-standarden skall en kamerabild för att ha följande PPM-värden för de olika nivåerna:

Detect: 25 pixel per meter
Observe: 62 pixel per meter
Recognize: 125 pixel per meter
Identify: 250 pixel per meter