• Kunnig support till våra kunder
 • Snabba leveranser
 • Stort eget lager
 • Frågor? Ring gärna: 0490-375 90

Kameraövervakning inom industri

Publicerad 2023-10-10 12:23 av Vitronic
Kameraövervakning inom industri

Kameraövervakning är en viktig del av flera anledningar inom industrin. Genom att använda kameror för att övervaka arbetsplatser och produktionsområden kan företag förbättra säkerheten, övervaka processer och identifiera potentiella risker och existerande problem. I denna artikel kommer vi att utforska möjligheterna och utmaningarna med kameraövervakning inom olika industrier, inklusive sågverk, fordonsindustri och andra tunga tillverkningsindustrier.


Varför är processövervakning med kameror viktigt inom industri?


 • Övervakning av processer
  Genom att använda kameror kan företaget övervaka produktionsprocesser och identifiera eventuella avvikelser eller problem. Kameror kan installeras på olika platser för att övervaka maskiner, transportband och andra produktionsområden. Genom att analysera övervakningsbilder i realtid eller i efterhand kan företaget identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten i produktionen. 
 • Frigöra tid
  Kameror placerade på strategiska platser kan minska arbetsbördan för operatörer genom att de får möjligheten att via en monitor se processer från andra vinklar eller komma närmre processen där säkerhetsbarriärer ofta begränsar tillgängligheten. 
 • Ökad säkerhet
  Kameraövervakning bidrar till att skapa en trygg arbetsmiljö för anställda genom att övervaka och förhindra olyckor och incidenter. Genom att ha kameror installerade på strategiska platser kan företag upptäcka potentiella faror och agera i förebyggande syfte. Idag har kameror smarta AI-funktioner vilka kan användas för att aktivera larm som kan varna för en potentiell ökad risk eller olycka. 
 • Utredning av incidenter
  Om en olycka, incident eller produktionsstopp inträffar kan kameraövervakning vara ovärderlig för att utreda händelsen. Kameror kan ge inblick i form av videomaterial som kan användas för att identifiera orsaken till händelsen och ge ovärderlig information kring hur det kan undvikas i framtiden. 
 • Ökad produktivitet
  Kameraövervakning kan också bidra till att öka produktiviteten inom industrier. Genom att övervaka tillverkningsprocesser kan företag identifiera fel som leder till produktionsstopp och göra förbättringar. Analys av videomaterial steg för steg eller i slowmotion ger information som ofta kan vara omöjlig att upptäcka med blotta ögat i snabba processer. 

Viktiga punkter att ta hänsyn till:

 • Datahantering och lagring
  Kameraövervakning genererar en stor mängd data som måste hanteras och lagras på ett säkert sätt. Industrier måste ha en effektiv datahanteringsstrategi på plats för att säkerställa att data inte går förlorad eller hamnar i fel händer. Dessutom kan lagringskraven vara omfattande och kräva dedikerad infrastruktur.
 • Tekniskt underhåll
  Kameraövervakningssystem kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Det kan vara utmanande att hålla systemet uppdaterat med den senaste tekniken och se till att det fungerar korrekt. Det är viktigt att ha en plan för regelbundet underhåll och att ha kunnig personal som kan hantera tekniska problem.
 • Integration med andra system
  Inom industrier kan kameraövervakningssystem behöva integreras med andra säkerhetssystem, som till exempel intrångslarm eller brandvarnare. Det är viktigt att ha en välplanerad integrationsstrategi för att säkerställa att systemen fungerar sömlöst tillsammans och att alla säkerhetsaspekter täcks.


Kameraövervakning spelar en viktig roll inom industrier för att förbättra säkerheten, övervaka processer och öka produktiviteten. Trots fördelarna finns det också utmaningar att hantera, inklusive sekretessfrågor och datahantering. Genom att använda kameraövervakning på rätt sätt kan industrier skapa en tryggare och mer effektiv arbetsmiljö

Vitronic har över 30 års erfarenhet av kameraövervakning inom industri. Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst möte hos er där vi kan presentera framtidens övervakningssystem anpassat efter era behov.